یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حکومت اسلامی یعنی کف مطالبات اسلامی ما 
که در دوران ظهور بطور کامل محقق می شود 
البته باید خیلی مواظب باشیم که دلق وارونه نشود. 
حفظ یک انقلاب به مراتب مشکل تر از ایجاد اوست. 

یاسید الکریم

نظرات  (۱)


درود بر شما
پاسخ:
تشکر