یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مورد حجامت وقوع یافتگانیم 

خدای مان بیامرزد

اگر شهید شدیم و رفتیم تو دیار فانی

بریزید تو خیابونا ساندویچ بخرید 

و نذارین دار و دسته کلید سازای مَنقلُف

با پدرسوخته بازی این چیز ر ِ مجددا تصاحب کنن. یاسید الکریم

نظرات  (۱)

"چیز رِ" از این موجز تر نمیشد هر دو تا کاندیدا رو معرفی کرد :)
پاسخ:
:) 

رِ مال شاه فقید بود که دوشا دوش همکار جدیدش ایستاده :)