یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حضرت صدیقه طاهره (س) فرمود : 

هان، بیا و بشنو، که روزگار چه امورعجیبی را به تو نشان میدهد! و اگر اهل تامل باشی همین حادثه تو را به تعجبی بزرگ وا میدارد! [ این امت بعد پیامبر (ص) ] به کدام سو روی آورده اند؟! و به کدام تکیه گاهی اتکا نمودند؟! به کدام ستونی اعتماد نمودند؟! و به کدام دستاویزی چنگ زدند؟! و ضد کدامین ذریه [جلیل القدری] اقدام کردند و بر آنان [بطور ظاهری] چیره شدند؟! و برای [دنیا و آخرت خود] چه کسی [را] انتخاب کردند و چه کسی را رها کردند؟! چه بد سرپرستی و چه بد دوستانی! و برای ظالمین [ که خود اختیارا به خطا می روند چنین فردی] چه بد جایگزینی است. 

به خدا سوگند پس ماندگان ( و جا ماندگان ) را به جای پیشتازان، و ترسوی نادان را به جای دلیر آگاه، و فرومایگان را به جای معتمدان خود قرار دادند. بینی شان بر خاک مالیده باد و پشیمان شوند قومی که خیال می کنند کار درستی انجام می دهند. بدانید که آنان مفسدند ولی خود نمی دانند. وای بر آنان! آیا کسی که به حق هدایت می کند سزاوارتر به پیروی است یا کسی که خود هدایت نیافته مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده است؟! چگونه حکم می کنید؟! 

قالت فاطمة الزهرا سلام الله علیها : الا هلم فاسمع و ما عشت اراک الدهر عجبا، و ان تعجب فقد اعجبک الحادث! الی ای نحو اتجهوا؟ و الی ای سناد استندوا؟ و علی ای عماد عتمدوا؟ و بایه عروه تمسکوا؟ و علی ایه ذریه اقدموا و احتنکوا؟ و لمن اختاروا و لمن ترکوا؟ لبئس المولی و لبئس العشیر (حج/13) بئس للظالمین بدلا (کهف/50) استبدلوا و الله الذنابی باقوادم، و الحرون باقاحم، و العجز بالکاهل. فرغما لمعاطس قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا (کهف/104) الا انهم هم المفسدون و لکن لایشعرون(بقره/12) و یحهم! و افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، امن لا یهدی الا ان یهدی؟ فما لکم، کیف تحکمون؟ (یونس/35) 


خطبه فدکیه با 23 سند و 17 منبع مهم از جمله 


دلائل الامامه ص 109 

الاحتجاج ج 1 ص 131 

الشافی علم الهدی ج 4 ص 69 

معانی الاخبار الصدوق ج 2 ص 295 

امالی طوسی ص 384 

شرح نهج البلاغة بحرانی ج 5 ص 105 

شرح ن ب ابن ابی الحدید ج 16 ص 211


یاسید الکریم