یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

رهبر معظم : مسئولان حضور پرشور مردم 

در مقابل دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گلایه نداشتن آنها از عملکرد ما نگذارند چرا که مردم از مسائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات گلایه‌ مندند و احساس ناراحتی و رنج می‌ کنند. 

مسئولان دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این زمینه چه کرده اند؟ مسئولان نباید به مردم بگویند «باید چنین بشود»، بلکه باید بگویند «چنین شد». « بیکاری و رکود و گرانی » را از مشکلات مهم کشور است و البته مسئولان در تلاش هستند اما ظرفیت‌های کشور بیش از اینهاست و راه خروج از مشکلاتِ چند بعدی هم مشخص است. 95/11/27 

یاسید الکریم