یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت الله بهجت: اشکال در کارهای ما زیاد است.

از جمله همین که ما با این که یقین داریم بی یقینیم.. و الا اگر با یقین معامله یقین می کردیم و با لا یقین (امور مشکوک) معامله لا یقین می کردیم راحت بودیم. و لو یقین داشتیم که شهید می شویم. مگر شهید شدن چیست؟ شکست خوردن است؟ نه! سیدالشهدا(ع) شکست نخورد، غالب شد. حالا هم غالب (پیروز) است پیش اهل بصیرت. (رحمت واسعه ص 178) 

یاسید الکریم