یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

سوگند بر شکوه دل مرتضایی ‌اش 

بر جلوه‌های حیدری‌اش مجتبایی ‌اش 

سوگند بر تقدس کرب و بلایی‌ اش 

بر ریشه‌های چادر سبز خدایی ‌اش 

سوگند بر نماز شب کبریایی ‌اش 

 

تا روز حشر کعبه ایثار زینب(س) است یاسید الکریم

نظرات  (۱)

عالی تر از اینم میشه