یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت ‌الله مکارم شیرازی: 

" متاسفانه اخیرا اطلاعات نادرستی به شورای نگهبان داده‌اند و فتوا بر جواز گرفته‌ اند و وزارت صنعت و معدن به دلایلی که روشن است و مخفی نیست به آن دامن می‌زند. 

ایشان با بیان اینکه به شورای نگهبان به دلیل اشکال مصوبه تائید شرکتهای هرمی نامه نوشته ‌ام، تصریح کرد: شرکت‌های هرمی باطل و غیر شرعی هستند. 

آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می‌دهد که تنها عدد کمی از اعضاء، سود کلانی برده و اکثریت قاطع که گاه تا 99 درصد پیش می‌رود، محروم‌ها و ناکام‌ها هستند.

این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می‌کند، واقعیت نداشته و شبیه توجیهات حیله‌های رباخواران است.

آیت الله مکارم با بیان اینکه برخی آن را شبیه نوعی بخت ‌آزمایی و قمار می‌دانند، خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم شرکت‌های هرمی، قماری است که چند قمارباز حرفه‌ای در برابر عده کثیری قمارباز ناشی قرار دارند.

اگر دلیلی هم بر حرمت آن نباشد، جز اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی می‌شود، بر حرمت آن کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد." 


http://fna.ir/5KEW6Q 


یاسید الکریم