یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حضرت بقیه الله عجل الله فرجه الشریف 

و لیعمل کل امرء علی ما یقرب من محبتنا 

امام مهدى(عج) هر یک از شما باید کارى کند 

که با آن به محبّت ما نزدیک شود. 

بحار ج 53 ص 176 

یاسید الکریم