یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی


یاسید الکریم

نظرات  (۲)

صلوات
۰۲ آبان ۹۵ ، ۲۳:۴۰ مجنون رهبر
سلام بر شما. ممنون به خاطر اینکه یادی از این شهید مظلوم کردید. یاعلی