یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ح (14) عن ابن اُذینة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (ع) یقول: 

"الاثنا عشر الامام من آل محمّد، کلّهم محدّث من ولد رسول الله (ص) 

و من ولد علی بن ابی طالب، فرسول الله(ص) وعلی(ع) هما الوالدان (سند موثق ) 

الکافی ج 1  ص 533 ح 14 + خصال ص ۴۸۰ ح ۴۹ + عیون أخبار ج ۱ ص ۵۶ 

+ غیبة شیخ طوسی ص ۱۵۱  ح ۱۱۲ + ارشاد مفید ص 328 ح 14 

+ اعلام الورى طبرسی ص 369 


ح (15) عن سعید بن غزوان عن ابی بصیر عن أبی جعفر(ع)  

تکون تسعة أئمّة بعد الحسین بن علیّ(ع) تاسعهم قائمهم. (سند صحیح) 

الکافی ج 1 ص 533 ح 15 

الخصال ج 2 ص 419 

اثبات الهداة ج 1 ص 623 


ح (16) عن أبان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر(ع) یقول: 

«نحن‏ اثنا عشر إماما منهم حسن(ع) و حسین(ع) 

ثم الأئمة(ع) من ولد الحسین(ع) (سند صحیح)

الکافی ج 1  ص 533 ح 16 


از طریق اهل تسنن علامه سید على همدانی: روایت را با همان سند و متن که بخارى و منابع دیگر آورده‌اند، به جاى جمله‌ «کلهم من قریش»، جمله «کلهم من بنى هاشم» را نقل کرده است: عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرة قال: کنت مع أبی عند النبی(ص) فسمعته یقول: بعدی إثنا عشر خلیفة، ثم أخفى صوته، فقلت لأبی: ما الذی أخفى صوته؟ قال: قال: کلهم من بنی هاشم. وعن سماک بن حرب مثل ذلک. جابر بن سمره گفت: من با پدرم نزد رسول خدا (ص) بودم و شنیدم که آن حضرت مى ‌فرمود: « پس از من دوازده خلیفه خواهد بود » سپس صداى خود را پایین آورد، به پدرم گفتم: آن چه بود که صدایش را برایش پایین آورد ؟ جواب داد: فرمود: « همگى از بنى هاشم‌اند» (مولف مى‌گوید) از طریق سماک بن حرب، مثل این حدیث روایت شده است. (سند صحیح) 

ینابیع المودة لذوی القربى القندوزی الحنفی ج3 ص290 

ینابیع المودة لذوی القربى القندوزی ج2 ص315 ح 908


اینم از صحیح مسلم (اینجا) یاسید الکریم