یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

شخصی به امام حسین(ع) نوشت مرا در دو جمله موعظه کن 
فرمود : هر کس بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد 
تحقق خواسته اش را ناممکن تر و دست نیافتنی تر میکند 
و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود. 


و عنهم عن أحمد[بن محمّد بن خالد]عن شریف بن سابق، عن الفضل بن أبی قرة 
عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کتب رجل إلی الحسین(ع) عظنی بحرفین، 
فکتب إلیه: من حاول أمرا بمعصیة الله کان أفوت لما یرجو، وأسرع لمجئ ما یحذر. 


الکافی ج 2 ص 373 
تحف العقول ص ۲۴۸ 
الوافی ج ۵ ص ۹۹۴ ح ۳۴۵۷ 
الوسائل ج ۱۶ ص ۱۵۳ ح ۲۱۲۲۲ 
البحار ، ج ۷۳ ، ص ۳۹۲ ، ح ۳ 

بحث سندی : این حدیث پر مغز از امام حسین(ع) 
در 5 منبع اصلی حدیثی و نزدیک 44 کتاب مرجع و رده بعدی نقل و شرح شده. 
اما متاسفانه شریف بن سابق و فضل بن أبی قرة در سندش احراز وثاقت نشدن 
که در بررسی ها فضل توثیق شد. شریف نه 
هر چند مردود نشد و مجهول موند و اینم یه لطفه خودش. 

۹۳۵۵- الفضل بن أبی قرة 
الخوئی: لا اعتماد علی تضعیف ابن الغضائری 
فالرجل ثقة لوقوعه فی إسناد تفسیر القمی. 
معجم رجال الحدیث ج‌۱۴ ص 312 
5709 - شریف بن سابق التفلیسی 
الخوئی: المتحصل أن شریف بن سابق لم یثبت ضعفه 
إلا أنه لم تثبت وثاقته أو حسنه أیضا فلا اعتماد علی روایاته. 
معجم‏ رجال ‏الحدیث ج 9 ص 20 
نکته 1: پس وقوع فضل در اسناد تفسیر قمی ضعف ش رو بر طرف می کنه 
نکته 2 : عدم تضعیف صریح شریف و شهرت و کثرت نقل دومی رو حل میکنه


برخی از نکات 
1_عرضه داشت من اقل و ادل می طلبم. کوتاه و پر مغز مرا موعظه کن. 
2_طلب مجدانه وصادقانه موعظه از مومنین وعلما وائمه یک باب لطف از خداست. 
3_قلب بر نوشته ها بیشتر استوار شده و آرام می گیرد و نوشته ها ماندگارتر است. 
4_گناه مورد نفرت خداست و لذا عنایت خاص به گناه و گنهکار نمیکند و بلکه بالعکس 
5_اراده خداست که گناه در عالم منکوب و نابود شدنی باشد و هر چه بر آن استوار شود. 
6_توسل به گناه برای رسیدن به حوائج هم داشته ها و نعمتها و فرصتها را زائل می کند 
و همه نداشته ها و ارزوها را در فاصله دور تری از شما قرار میدهد چون خدا غیور است. 
7_و استفاده نعمتها در باطل و غیرت خدا در دیدن بنده در معصیت؛ دست به دست هم میدهد که هم فرصتها بسوزد و هم نقمتها بیاید لذا سریعترگرفتار ترسهای واقعی وخیالی خود میشود. همان ترسهای خیالی که الشیطان یعدکم الفقر و.. و همان مشیتی که اسعده علی ذلک القضاء فغرّنی بما أهوی و اسعده علی ذلک القضاء فتجاوزت بما جری علیّ من ذلک بعض حدودک واینجاست که آقای بهجت میگوید: قدم اول که کج برویم معلوم نیست سر از کجا در میآوریم.

یاسید الکریم

نظرات  (۱)

پناه میبرم به خدا از شر نفس اماره
پاسخ:
:( هعی اخوی.  إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی