یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

افلم ییأس الذین امنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا (رعد 31) 

طبیعت بشر و عواطف صاحبان اندیشه و دلسوزی مومنین همیشه بر این بوده که کاش انسانهای بیشتری به تفکرات و رفتار مقبول ما می پیوستند. این نیت گاهی برای همان دلسوزی و عواطف است و گاهی از جهت تقویت عِده و عُده و گاهی از جهت کسب اکثریت و حکمفرمایی و دیگر دلائل. لذا در همین راستا ممکن است مومنین 1_مرزهای حق و باطل را نقض یا کمرنگ کنند مثلا به اسم جذب حداکثری یا رونق بیشتر مثلا به آن رباخور ربا ده هم بگویند بیا اموالت را در حسینیه ها خرج کن. یا مثلا فلان کافر بیاید برای شما مسجد بسازد و شما بگوئی مهم ایجاد ساختمان مسجد است و نیت و رفتار ضمنی متخلفین اهمیتی ندارد. لذا بارها و بارها خداوند متعال پنبه اکثریت را برای مومنین می زند. اکثر الناس لایعقلون اکثر الناس لا یشکرون و.. بله شما تلاش برای هدایت دیگران بکن اما بی تاب و خسته نشو، مدارا کن صبوری کن، اما از مرزهای حق و باطل کوتاه نیا این چیزی است که بسیاری از افراد به آن مبتلا هستند چه در فرهنگ بومی و ملی و چه در فرهنگ دینی و اسلامی، می بینی فلان همسر و فلان زن، اعتیاد همسرش، فحاشی فرزندش، رباخوری همسرش، بی نمازی خانواده اش، بی رحمی همکارش در احوال مردم را پذیرفته و صمیمت کامل را با او دارد. نه اسلام این را نمی پذیرد در عین حالی که می فرماید حق را ابلاغ کن و محکم و با جدیت مطرح کن در عین حالی که حکمت و مصلحت و مدارا و صبر را هم لحاظ می کنی اما این مبارزه منفی و این نبرد نرم فرهنگی و مذهبی شما نباید به حاشیه برود یا کمرنگ و فراموش شود و نه روال کلی رابطه شما با دیگران را مخدوش کند. 

ای وای خیلی مشکل است! بله که سخت است. دیانت نوعا سخت است و مشقت و ظرافت و نظارت مداوم در خود دارد خصوصا در جوامعی که عده ای مسیر غلط و باطلی را نهادینه و تئوریزه کرده باشند و هر جامعه ای صدها مثال دارد. یک مثال ساده شما هیچ وخد از بازیهای ساده و بچه گانه استقبال نمی کنید و دنبال بازیهای پیچیده و رمز آلود که مکررا تغییر جهت می دهد و موضوعات متنوع غیر مترقبه دارد می روید دیانت و کشف علوم و سعادت دنیوی و اخروی هم همین است یک مسیر ساده و شفاف و بی دست انداز و بی خطر و بی مانع و بی مشکل نیست. اگر ناخدا طوفان های سخت به خود نبیند ناخدای کارکشته ای نمی شود. و هر چه امتحان ها و آزمون ها پیچیده تر و سخت تر شود قبولی های او افراد خالص تر و شایسته تر و جوایز بزرگتر خواهند بود. 

لذا اسلام می فرماید هم مرزهای ارزشی را حفظ کن و هم انتظار این که همگان با تمام قلب و با اغوش باز به شما رجوع کنند را نداشته باش و نه دست از مدارا و صبر (که یک مبارزه منفی پویاست نه نشستن و سستی) دست بکش و نه با خطاکار مانند درستکاران عمل کن و خروجی بلند مدت شما باید در شکل و ماهیت، محتوای اسلامی باشد. نمی شود به هر روش و هر وسیله و به هر شکلی دیگران را به خیرات و حق دعوت کرد باید ابهت و ماهیت کلی حق حفظ شود. 

2_در عین حالی که همگان را به حق دعوت می کنید باید علم جدی داشته باشید که حداقل کلیات دعوت شما صحیح و مطلوب من عند الله است و ضمنا باور جدی داشته باشید کار دیگران و رویکرد دیگران غلط است. 

لذا گاهی با برخی مومنین مواجه می شویم که می گویند از کجا معلوم راه ما حق باشد؟ خوب اگر صداقت و شکرگزاری و نماز و هیئت و مجالس حسینی و روحانیت و خمس و زکات و قصاص و حکومت اسلامی و نبوت و امامت و غیره را ولو در کلیات تردید داری برای چه در این جبهه هستی؟ توئی که صبح تا شب صد بار با چند پیام مجهول هرزنامه بی منبع و ده عکس نوشته ی جذاب، صد بار در عقائد خودت و در قلب خودت لرزان می شوی اصلا چرا در این دسته هستی و سالهای سال، وخد خودت و دیگران را می گیری؟ برو صادقانه به دنبال راه معتبر و کشف حقیقت بگرد و با تمام قلب به آن ملتزم باش ولو شغل شریف دزدی باشد! اما اگر ماندی با تمام قلب و با تمام وجود بمان. 

بله گاهی شبهه قوی است و نیاز به تفکر و تامل و تحقیق دارد اما یکبار و ده بار و بیست مورد نه این که سی سال از عمر ما بگذرد و سی هزار بار شک کنیم  سی هزار بار نیاز به توجیه داشته باشیم این که نشد دیانت و ایمان و اعتماد به وعده های قرآنی و دینی. لذا قرآن کریم می فرماید آگاهانه حقیقت را تحقیق کن و به آن ملتزم باش و کمی اهل حق تو را نا امید نکند و زیادی مدعیان تو را مغرور نکند و برای جذب دیگران قسمتی از حق را کمرنگ نکن و در عین حال صبر و مدارا کن و ضمنا دل به امید اصلاح اکثر کفار و فساق و متخلفین نبند و در عین حالی که امحاء باطل و تثبیت حق در وجود خودت و اطرافیان و جامعه را عقلا و شرعا باید مطالبه کنی اما حقیقت و دیانت را بشناس و آنرا نتیجه محور نکن. 

و حرفها زیاد است و حوصله ها فست فودی. و السلام علیکم. 

یاسید الکریم