یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام جعفر صادق(ع) فرمود: «چون از امر امام حسین(ع) شد آنچه شد 

فرشتگان بسوى‏ خدا ضجه و شیون آورده وعرض کردند: 

آیا چنین با حسین برگزیده تو و پسر پیغمبر تو مى ‏شود؟ پس خداوند متعال 

سایه حضرت قائم(ع) را (روح مقدّس او را) براى ایشان بر پاى داشت 

و فرمود: به وسیله این فرد، از براى حسین انتقام خواهم گرفت.» 

 

عن سیف بن عمیره عن محمد بن عمران قال قال ابوعبدالله (ع) 

لما کان من امر الحسین(ع) ما کان ضجت الملائکه الی الله بالبکاء 

و قالت یفعل هذا بالحسین صفیک و ابن نبیک 

قال فاقام الله لهم ظل القائم(ع) و قال بهذا انتقم لهذا. 

 

#کافی  ج‏1 ص 465 ح 6 #سند_موثق 


یاسید الکریم