یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 
آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست 
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 
او را به چشم پاک توان دید چون هلال 
هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

یاسید الکریم

نظرات  (۱)

۱۵ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۲۸ مرتضی زمانی
عاقبت عشق زمینی را به عشق آسمانی باختیم
پاسخ:
آفرین