یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام جواد علیه السلام : مفهوم و معنای ادب از نظر مردم، تنها خوب سخن گفتن است که رکیک و سبک نباشد، و لیکن این نظر قابل توجّه نیست مادامی که انسان را به رضایت خداوند متعال و بهشت نزدیک نگرداند. بنابر این اصل ادب یعنی رعایت احکام و مسائل دین، پس با عمل کردن به دستورات الهی و دینی ادب حقیقی را به دست آورید. 

قال الامام الجواد علیه السلام : الاْدَبُ عِنْدَ النّاسِ النُّطْقُ بِالْمُسْتَحْسَناتِ لا غَیْرُ، وَ هذا لا یُعْتَدُّ بِهِ ما لَمْ یُوصَلْ بِها إلی رِضَا اللهِ سُبْحانَهُ، وَ الْجَنَّهِ، وَ الاْدَبُ هُوَ أدَبُ الشَّریعَهِ، فَتَأدَّبُوا بِها تَکُونُوا أُدَباءَ حَقّاً. 

«ارشاد القلوب دیلمی ص 160 » 


یاسید الکریم