یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

خدای عاشقا امیر عالمین.. دوست دارم حسین دوس ت دارم حسین 


حرومه عاشقی بجز برا حسین .. پیچیده تو بهشت صدای یا #حسین 
یاسید الکریم

نظرات  (۱)

عکسی که گذاشتین فوق العاده بود

http://jorda.ir
پاسخ:
تشکر