یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آمدم ای شاه پناهم بده ... 
همه جا این جاست 
بیهوده در دیگر مزن و سوی دیگر مرو 


یاسید الکریم

نظرات  (۲)

۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۳ محمد آذرکار
لایق وصل تو که من نیستم!
اذن به یک لحظه نگاهم بده...رضا جان
پاسخ:
آفرین 
۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۵ رادیو عاشقی
تبریک
پاسخ:
تشکر