یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عن عباد بن صهیب عن ابی عبدالله (ع) قال یقول الله 

اذا عصانی من عرفنی سلطت علیه من لا یعرفنی 

(الکافی ج 2 ص 276 ح 30 ) #حدیث_موثق 

توقع از مایی که خداوند متعال را و ادیان توحیدی و پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) را تا حدودی شناخته ایم با دیگرانی که این چیزها را نمی شناسند فرق می کند. اگر یک بچه در عصبانیت فحش بدهد بعد ساعتی و بعد مجازاتی از او می گذرند. اما از یک استاد دانشگاه و یک طلبه چنین انتظاری نمی رود. لذا در روایت دارد یغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، یا چیز غلطی که در افراد مذهبی جا افتاده این است که سیادت یک گل بی خار و یک عنایت بی سوال است خیر! سادات همانگونه که خیرات شان اجر مضاعف دارد شرورشان هم مواخذه مضاعف دارد. همانگونه که قران کریم در قبال زنان پیامبر چنین می فرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک على الله یسیرا ومن یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صلحا نؤتها أجرها مرتین وأعتدنا لها رزقا کریما.. (احزاب 30 الی 34) 

لذا ثواب و عقاب ما و شمای مذهبی و طلبه و فرهنگی و مسجدی و هیئتی و.. مضاعف است و باید مواظب باشیم. نردبان این جهان ما و منی است.. عاقبت این نردبان افتادنی است. لا جرم هر کس که بالاتر نشست.. استخوانش زودتر خواهد شکست. کسی که در مرتبه بالاتری از کمال است باید مراقبه بیشتری داشته باشد. محنت قرب ز بعد افزون است. جگر از هیبت قربم خون است. لذا بااین که حضرت یونس(ع) یک ترک اولی کرده بود فرمود: فلولا أنه کان من المسبحین للبث فی بطنه إلى یوم یبعثون (صافات 143 و 144) یا با وجودی که بارها روایات مختلف زنان را به اطاعت همسر دعوت می کند. اما خداوند به آن سرپرست خانواده و آن مرد مکررا دستور میدهد مبدا حقوق سابق و لاحق زن و فرزندان خود را فراموش کنی.  با یک تحکم عجیبی می فرماید آن خانم همه عواطف و زنانگی خود را در اختیار تو گذاشت تو چگونه خلاف میثاق غلیظ مهر و ازدواج عمل می کنی؟ وکیف تأخذونه و قدافضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا ( نساء 21) او یار خلوت تو شد مبادا او را در شرایطی قرار بدهی که از حقوق و مهریه خود بگذرد. بله ما او را مطیع تو و مایه آرامش تو قرار دادیم اما تو هم وظایف مهمی داری و مبادا در آنها کوتاهی یا خدعه کنی. خلاصه هر مزیت و قدرت و نعمتی در دستگاه خداوند، نیاز به پاسخگوئی و مسئولیت پذیری دارد. 

یا در دیگر نعمتها فرمود وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم و منک ومن نوح وإبراهیم وموسىٰ وعیسى ابن مریم وأخذنا منهم میثاقا غلیظا. (احزاب 7و8) این طور نیست که موسی(ع) نعمت کلیم الله بودن را گرفت و برود برای خودش عیش و نوش کند! نه خیر باید عبد صالح تربیت کند. باید ارشاد عوام کند. باید تهمت بخورد توهین بشنود گرفتار جهال شود و ثمر همین امتحان عظیم، مجددا مضاعف به خودش می رسد. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند . ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند . هر آن که خدمت جام جهان نما بکند.

الغرض به صدر بحث بازگردیم فرمود اگر بر تو منت گذاشتم و  مرا شناختی باید من خداوند را اطاعت کنی. تو می دانی که همه چیز تو از من است پس روا نیست در همین پله از شکر بمانی تو جای رشد و تعالی داری چه برسد که عقب گرد کنی پس اگر عقب گرد کردی و اطاعت مرا رها کردی چنان داغی بر تو بگذارم که آرزوی مرگ کنی. لذا در عرف می گویند از دو کس بترس از خدا و از کسی که خدا را نمی شناسد! تو را گرفتار افراد خدا نشناسی می کنم که هیچ حق و حقوقی از تو را رعایت نمی کنند. و آن زمان دیگر روی خدا خدا کردن هم نداری چون به نعمات خدا  و لطف خدا دهن کجی کرده ای. مثال ساده بزنم راه خدا یک ازدواج است تو نمی توانی هفته ای یک دختر جوان را به خاک بنشانی خیر باید ده سال مهریه ای بدهی ، تو نمی توانی بعد آشنایی با خدا هر جایی بروی و هر کاری کنی! ما شیرینی یاد خود را بر تو چشانیدیم تو باید از همه دل ببری و نگاهت فقط به خدا باشد. و اگر دل یک دله کردی تازه معنای زندگی و تازه لذت لذات عمیق و ماندگار را می فهمی و فریاد می زنی این الملوک و این ابناء الملوک فرزندان پادشاهان بیایند و تمام لذائذ تمام زندگی شان را با یک نماز خود عوض نمی کنم. من تازه فهمیده ام جمیل یعنی چی و یعنی کی! و دو عالم از چشم من افتاده است! هر دو عالم یک فروغ روی اوست. گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. خوب حرف زیاد است و حوصله ها فست فودی. والسلام علیکم. 


یاسید الکریم