یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ابن وهب می گوید از امام صادق شنیدم که فرمود: 

پدرم {امام باقر(ع)} همواره می فرمود: 

1_به احیاو اجرای حق قیام کن، و 2_ به گذشته ها (آنچه فرصت ش گذشته) نپرداز 3_از امور بی فایده کناره گیری کن و 4_از دشمنت دوری گزین(مرز بندی داشته باش) 5_و از دوستت که از مردم (معمولی و غیر شیعه) است بر حذر باش(اعتماد کامل نکن) 5/1 مگر دوستی که امین باشد،5/2 و امین کسی است که خدا ترس (و با تقوا) باشد 6_با افراد فاجر (هرزه، عیاش، وقیح و گستاخ) 6/1 مصاحبت و همنشینی مکن و 6/2 او را بر سر خویش آگاه مساز و 6/3 امانت خود به او مسپار و  7_ در کارها با کسانی مشورت کن که خدا ترس باشند.(و با آگاهی و تقوا مشورت دهند).  

عن معاویه بن وهب، عن أبی عبدالله(ع) قال سمعته یقول کان أبی(ع) یقول: قم بالحق و لا تعرض لما فاتک، و اعتزل ما یعنیک: و تجنب عدوک، 

و احذر صدیقک من الأقوام الا الأمین من خشی الله، و لا تصحب الفجار و لا تطلعه علی سرک و لا تأمنه علی أمانتک، و استشر فی أمورک الذین یخشون ربهم.  

#سند_معتبر 

#وسائل_الشیعه ج 8 ص 419 #علل_الشرایع ج 2 ص 559 

#بحار_الانوار ج 72 ص99 و روی البرقی فی #محاسن 


یاسید الکریم