یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

کی گفته من بی کس و کارم 

کی گفته من بابا ندارم 

بابای من قشنگ ترین بابای دنیاس 

حتی اگه تو آسموناس #شهدای_حرم 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

به ما هم سر بزنید.
پاسخ:
باشه