یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مهر کوثر است، در سرشت ما 

عشق حیدر است، سرنوشت ما 

گشته نام زهرا ذکر لب ما 

یاد او حدیث صبح و شب ما 


ما که تا ابد با ولایتیم 

مرد این نبرد تا شهادتیم 

مانده در نوای ما شور نینوا 

امتداد کربلاست انقلاب ما 


یاسید الکریم