یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک می گم 

هرچند این سالها در جزئیات و فروعات اشتباهات زیادی داشتیم 

اما به لطف خدا، در سطوح کلان، اهداف انقلاب ادامه یافته. 


یاسید الکریم